โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

        วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561  นำโดย นายธนโชติ ทำสีนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. พนักงาน  คณะอาจารย์ในพื้นที่ เด็กนักเรียน และโรงเรียนผู้สูงอายุ ประชาชนในพืนที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นกล้าไม้ไผ่บง และต้นกล้าหวาย เพื่อปลูกซ่อมต้นไม้ที่ตาย บริเวณพื้นที่อย่างเก็บน้ำหนองกลางดง หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สีซอ ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรมได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเพื่อเป็นการฟื้นคืนสมดุลในระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืนในระยะยาว และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และเป็นการบูรณาการร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง โรงเรียนในเขตพื้นที่ และกรมป่าไม้ (โครงการพัฒนาป่าไม้บ้านลานเต็ง ตามแนวทางพระราชดำริ จังหวัดตาก)

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ย. 2561 เวลา 14.24 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 141 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย