เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ  (จังหวัด ตาก)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
 
ที่ตั้ง : ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก
 
ข้อมูล : เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ ถือเป็นสถานที่ศักดิ์ของทั้งชาวบ้านในตำบลและผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ที่ได้มีโอกาสเข้ามากราบไหว้สักการะบูชา เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ เทิดไท้องค์ราชัน สร้างเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง มีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ตั้งอยู่บนยอดเขาพระเมิน ซึ่งถือว่าเป็นจัดสูงสุดของยอดเขา ที่ชาวเมืองตากเรียกกันว่า หลังคาเมืองตากสูงเด่นเป็นสง่า ท้าทายนักเดินทางขึ้นไปสัมผัส ซึ่งทุกวันสงกรานต์ของทุกปีจะมีชาวบ้านขึ้นไปทำบุญ และนมัสการเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ บนยอดเขา เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ ของทั้ง 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลตลุกกลางทุ่ง และตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 
 
ผู้เข้าชม 1880 ท่าน