โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท.  1275 0 31 ส.ค. 2558
เรื่อง หัวพันธุ์บุกเนื้อทราย  733 1 21 เม.ย. 2558
นักบริหารสาธารณสุข  594 0 26 มี.ค. 2558
นักบริหารสาธารณสุข6  762 3 23 ก.พ. 2558
รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เปล่าค่ะ  595 0 11 ก.พ. 2557
ด่วน อบรมแจกโปรแกรมบริหารระบบประปา version 2014 รองรับ tablet   495 0 9 ม.ค. 2557
โปรแกรมประปา โปรแกรมขยะ โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์ โปรแกรมโยธา โปรแกรมบุคลากร  1073 0 1 พ.ย. 2556
รับ จพง.ธุรการ 2 เพิ่มมั้ยคะ  1591 14 7 มิ.ย. 2556
การสร้างกระทู้ กระดานถาม - ตอบ ในตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  999 -1 3 พ.ค. 2556
พนักงานธุรการ  1057 -2 3 พ.ค. 2556
  (1)     2