ขอเบอร์ติดต่อ อบต.ตลุกกลางทุ่ง  21 4 10 พ.ค. 2562
โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท.  1353 0 31 ส.ค. 2558
เรื่อง หัวพันธุ์บุกเนื้อทราย  790 1 21 เม.ย. 2558
นักบริหารสาธารณสุข  651 0 26 มี.ค. 2558
นักบริหารสาธารณสุข6  793 3 23 ก.พ. 2558
รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เปล่าค่ะ  619 0 11 ก.พ. 2557
ด่วน อบรมแจกโปรแกรมบริหารระบบประปา version 2014 รองรับ tablet   537 0 9 ม.ค. 2557
โปรแกรมประปา โปรแกรมขยะ โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์ โปรแกรมโยธา โปรแกรมบุคลากร  1119 0 1 พ.ย. 2556
รับ จพง.ธุรการ 2 เพิ่มมั้ยคะ  1621 14 7 มิ.ย. 2556
การสร้างกระทู้ กระดานถาม - ตอบ ในตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  1026 -1 3 พ.ค. 2556
  (1)     2